Je rechteroor luistert beter

Terug naar Overzicht/Blog

Je rechteroor luistert beter

Let er maar eens op: Als je echt graag iets of iemand wilt horen, dan draai je daar je rechteroor naartoe. En wist je dat we de informatie die we door ons rechteroor binnenkrijgen ook beter kunnen verwerken dan de informatie die via ons linkeroor binnenkomt? Amerikaans onderzoek levert het bewijs. Het rechteroor kan informatie en betekenissen van geluid beter verwerken.

Rechteroor linker hersenhelft
Onderzoekers van de afdeling audiologie aan de Auburn University in Alabama hebben bewezen dat in een rumoerige omgeving met veel achtergrondgeluid en veel onderbrekingen het rechteroor het meest opvangt en dus ook laat onthouden door de hersenen. Ons rechteroor staat in verbinding met onze linker hersenhelft. En de linker hersenhelft herbergt ons vermogen voor taal. Het is dus helemaal niet gek dat je je rechteroor aanbiedt om beter te horen.

Slim rechteroor
Vooral kinderen begrijpen en onthouden beter wanneer ze luisteren met hun rechteroor… Iets voor het klaslokaal en de juf/meester misschien! Kinderen zijn namelijk nog niet zo goed in staat om gelijktijdig informatie van beide oren te sorteren in hun hoofd. En zo zijn ze dus sterk afhankelijk van hun rechteroor om geluiden en taal op te vangen. Naarmate we ouder worden, worden we beter in het verwerken van informatie en het hebben van controle over onze aandacht. Alle informatie verwerkende processen in onze hersenen zijn wel weer onderhevig aan nog ouder worden en eventueel ziekte of trauma. Op latere leeftijd functioneren onze oren en hersenen dus weer wat minder goed.